Korporatní

O Nás

O Nás

EPDM je zkratka pro ethylen-propylen-dien-monomer, což je syntetický kaučukový materiál, který se používá zejména jako těsnění v různých aplikacích.